Několik rad k realizaci (Jak na to?)

Materiál máte vybraný a nyní máte dvě možnosti – svěřit realizaci odborné firmě, která už má s lícovým zdivem či obkladem zkušenosti, nebo se do díla pustit sami. Pro tento případ Vám přinášíme několik užitečných rad a zásad, které je nutno dodržet, aby realizace splnila Vaše očekávání.

Obecné zásady:

 • Než se pustíte do práce, je třeba, aby jste na staveniště dopravili celé potřebné množství cihel či pásků a při práci odebírali materiál vždy z více palet současně (minimálně ze tří), a to proto, aby jste zajistili rovnoměrné rozložení barev celé plochy (platí i pro jednobarevné druhy – pamatujte, že jde o přírodní materiál a nevyrábí se „přes kopírák“, čili odstíny cihel na jednotlivých paletách se mohou mírně lišit).
 • Investovali jste do kvalitního materiálu, vybírejte tedy i kvalitní maltové či lepící a spárovací směsi, které jsou svým složením pro práci s lícovým zdivem přímo určeny, s ohledem na jejich vlastnosti, především nasákavost. V neposlední řadě si ušetříte hodně starostí, např. se zvýšeným výskytem a následným odstraňováním výkvětů (pozor - jejich vzniku však napomáhá ještě celá řada jiných faktorů).
 • Pokud prší, sněží, je méně než 5°C nebo je naopak nesnesitelné vedro a polední slunce svítí přímo tam, kde se chystáte pracovat, věnujte se raději jiným aktivitám a realizaci z lícových cihel či pásků odložte na dobu, kdy je poněkud stálejší počasí. Výsledek by pak nemusel odpovídat Vašim představám. Také čerstvě vyzděné zdivo či obklad je nutno chránit před znečištěním a povětrnostními vlivy zakrytím (déšť, prudké slunce).
 • Nespěchejte! Pečlivé zaměření a rozvržení jednotlivých řad je nejdůležitější částí přípravy. Taktéž cihly znečištěné zdící či spárovací maltou nevzbudí asi velký obdiv Váš, ani Vašich přátel. Zkrátka – užívejte si práci s tímto příjemným materiálem.
 • Lícové cihly ani pásky před zpracováním nanamáčejte!

Jste-li připraveni, můžete se pustit do práce:

Postup při zdění z lícových cihel:

 • O pečlivém rozměření jsme se už zmínili, opravdu ho nepodceňujte. Pro správné rozměření se osvědčily rohové latě, které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví. Měly by být hoblované o profilu např. 10x10cm. Na latě zakreslete jednotlivé řady lícových cihel a zvýrazníme parapety a překlady. Výška latí by měla mít minimálně výšku jednoho podlaží. Počítejte s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10-12 mm, styčná 10 mm.
 • Také o nutnosti použití speciální malty jsme už mluvili. Pro zdění lícového zdiva doporučujeme použít jednokrokovou maltu pro zdění a současné spárování pohledového zdiva – nejlepší zkušenosti máme s maltou VK Plus pro silně nasákavé lícové cihly (výrobce Quick-mix), která je pro naše cihly jako dělaná, navíc je k dispozici v mnoha různých odstínech. Odpadne Vám tím práce s dodatečným spárováním zdiva, prostě maltu jenom upravíte pomocí spárovacího přípravku a máte hotovo.
 • Před založením první řady lícového zdiva je velmi důležité provedení kvalitní vodorovné hydroizolace, zabraňující vzlínání vody z podloží do zděné pohledové konstrukce (jinak Vám zdivo „krásně“ pokvete).
 • Připravte si takové množství malty, které zpracujete v intervalu 1-2 hodin. V žádném případě nepoužívajte maltu, která je již zavadlá ani ji „nepřimíchávejte“ do malty čerstvé. Nepřidávejte také žádné příměsi, např. proti mrazu! Voda k rozmíchání malty musí pocházet z ověřeného zdroje (nejlépe vodovodní řád) a nesmí obsahovat žádné chemické látky (pozor na vodu trvale přítomnou na stavbě, nikdy nevíte, kdo si v ní před Vámi omyl své nářadí znečištěné např. od vápna)
 • Na hydroizolaci naneste zdící maltu, proveďte rozvržení budoucí vazby a založte první řadu, kterou detailně vyvažte do roviny i svislice.
 • Maltu nanášejte opatrně, abyste neznečistili lícové plochy cihel. Dbejte na to, abyste dokonale promaltovali všechny styčné i ložné spáry v celé jejich šířce.
 • Při zdění si můžete pomoci osvědčeným systémem „do šňůrky“, tím snadno vymezíte požadovanou úroveň, do které cihly pokládáte. Při pokládání cihel ihned prováďte jejich konečné usazení do požadované polohy.
 • Při zdění nechejte mírně vystoupit zdící maltu ze zcela zaplněné spáry (pozor na její znečištění!), abyste později měli čím dotvářet konečnou podobu spáry. To proveďte po zavadnutí malty vhodným spárovacím přípravkem, např, půlkulatou hadicí, dřevěným kolíkem, spárovačkou apod. - podle požadované struktury spáry.
 • Nakonec upravte celou plochu ometením přiměřeně hrubým koštětem

Při realizaci tzv. odvětrané fasády je nutno lícové zdivo kotvit do nosné konstrukce. Rozmístění a počet kotev je vždy předmětem projektové dokumentace, podložené statickým výpočtem.

Systém odvětrané fasády provedené pomocí lícových cihel

Postup při lepení obkladových pásků:

 • Podkladní vrstva musí být vyzrálá (tzn. nesmí vykazovat větší vlhkost než 4%) a rovná (místní odchylka rovnosti podkladu by neměla přesáhnout 2mm – měřeno 2m latí)
 • Podkladní vápenocementové a cementové omítky musí splňovat požadavky dané příslušnými normami (přídržnost k podkladu musí být minimálně 1,5 Mpa), podklad musí být bezprašný, bez všech nesourodých částí. Je dobré podklad napenetrovat některým z běžných penetračních přípravků.
 • Před samotným lepením je samozřejmostí předem si plochu rozměřit, aby nevznikaly zbytečné dořezy kolem rohů a stavebních otvorů. Proto vlastní lepení začínejte vždy v úrovni těchto otvorů (nadpraží oken), popř. založením jednotlivých řad rohovými pásky. Spáry pak budou na sebe plynule navazovat a získáte ucelenou plochu bez rušivých elementů.
 • Lepící tmel si připravte dle návodu výrobce. Důležité je rozmíchat vždy jen takové množství lepidla a aplikovat ho na takovou plochu, kterou stihnete obložit před jeho zatuhnutím. V případě, že Vám zůstane neobložená plocha, je nutné lepidlo z této plochy odstranit a zlikvidovat předepsaným způsobem. V žádném případě nepoužívajte toto lepidlo znovu, ani „přimícháním“ do lepidla čerstvého.
 • Lepící tmel nanášejte zubovou stěrkou č. 8-10 ve svislém směru. Obkladové pásky do vrstvy zatlačte a vyrovnejte. Pokud se na nanesené vrstvě lepidla utvoří nelepivý film (průběžně kontrolujte tzv. „prstovou zkouškou“), je třeba obnovit lepivost tzv. „pročesáním“ již nanesené vrstvy. V žádném případě lepidlo nevlhčete, protože voda tvoří nelepivou dělící vrstvu!
 • Hotový obklad chraňte před povětrnostními vlivy (déšť, přímé slunce) alespoň 5 dní.
 • Spárování provádějte nejdříve za 1-2 týdny spárovací maltou pro dodatečné spárování lícového zdiva. Spáry musí být čisté, bez zbytků lepidla nebo jiných volných částic. Spárovací hmotu si připravte dle návodu výrobce - správně namíchaná spárovací hmota zůstává po uchopení do dlaně po jejím zmáčknutí ve tvaru kuličky a dlaň je čistá. Spárovací hmotu vtláčejte pomocí spárovačky do celého prostoru spáry a uhlaďte do požadovaného tvaru. Pracovní nástroj, kterým budete spárovat, nenamáčejte v průběhu práce do vody! Po zavadnutí spárovací hmoty proveďte finální očištění pomocí koštěte nebo smetáčku.
Zateplovací systém s povrchovou úpravou cihelnými pásky

Příslušenství:

Rádi spolupracujeme se společností Quick-mix, která vyrábí maltové směsi „šité na míru“ pro naše lícové cihly. Tyto směsi jsou součástí našich dodávek lícových cihel a obkladových pásků. Zdící a spárovací hmoty se vyrábí v mnoha různých odstínech, zajistíme Vám je tedy na objednávku dle Vašeho výběru.

VK Plus – jednokroková malta ke zdění a současnému spárování pohledového zdiva z lícových cihel


RKS – flexibilní malty k lepení cihlových obkladů a pro lepení a stěrkování zateplovacích systémů s povrchovou úpravou cihelnými pásky


FM - malta k dodatečnémuspárování pohledového zdiva a cihlových pásků


Ve spolupráci s touto společností (Quick-mix) Vám také představujeme produkty, které jsou na trhu stále vyhledávanějšími pro své nesporné energetické i estetické kvality.

 1. Zateplovací systém s povrchovou úpravou cihelnými pásky
 2. Obklad cihelnými pásky je jistě zajímavým řešením fasády rodinného domu. Dobrou zprávou je, že tento obklad lze snadno aplikovat i na dnes tolik žádaný „zateplovák“. Podmínkou je dodržení některých důležitých zásad při jeho realizaci, zejména správné a dostatečné uchycení k nosnému zdivu vzhledem k vyšší hmotnosti cihelných pásků. A záleží jen na Vás, zda si dům do cihel oblečete celý, nebo obložíte třeba jen sokl, ostění oken či podpěrné sloupy na terase.

  Zateplovací systém s povrchovou úpravou cihelnými pásky

 3. Sytém odvětrané fasády provedené pomocí lícových cihel
 4. Odvětraná fasáda je ideálním spojením moderních technologií v zateplování objektů a tradičního architektonického stylu. Na vlastní hrubou stavbu je ukotven tepelný izolant a pomocí speciálních kotev je objekt obezděn lícovým zdivem tak, že mezi tímto zdivem a izolantem vznikne vzduchová mezera, která vytváří izolační vrstvu. Celá stavba neustále přirozeně dýchá. Lícové zdivo navíc vytváří aktivní ochranný plášť, který chrání vlastní nosnou konstrukci stavby před vnějšími vlivy počasí a zaručuje podstatně delší trvanlivost všech materiálů použitých pro stavbu. Prodlouží se tím životnost celé stavby a odpadá údržba fasády.

  Systém odvětrané fasády provedené pomocí lícových cihel
TOPlist