CHARAKTERISTIKA CIHELNÉ DLAŽBY VANDE MOORTEL

Dlažba Vande Moortel je vyrobena z čistě přírodních surovin, pálením při teplotě 1180 °C a splňuje veškeré požadavky na kvalitní dlažbu (nízká nasákavost, mrazuvzdornost, tvrdost atd.). Můžete si vybrat z mnoha struktur a barev. Vhodnou volbou typu, barvy a vazby můžete vytvořit nepřeberné množství kombinací zpevněných ploch.

Dle předpokládaného budoucího zatížení můžete vybírat mezi dlažbou určenou pro pochůzné nebo pojezdové plochy, nabízíme i druhy určené pro extrémní zatížení.

Technické listy k jednotlivým druhům Vám rádi zašleme na požádání.

POKYNY K PODKLÁDCE CIHELNÉ DLAŽBY VANDE MOORTEL

OBECNÉ ZÁSADY:

  • Vybrali jste si dlažbu z kvalitního přírodního materiálu, dbejte na kvalitu i při jejím položení, aby Vám mohla sloužit co nejdéle
  • Platí rovnice: rovnost podkladu = rovnost dlážděné plochy
  • Při realizaci odebírejte dlažbu vždy současně z více palet, pro rovnoměrné rozložení barevných a rozměrových nepřesností
  • Pozor na ušpinění chemikáliemi (benzin, nafta atd.) – tyto skvrny jsou většinou neodstranitelné
  • Obzvláště u rustikálních druhů počítejte s menšími rozměrovými nepřesnostmi, na ploše se mohou také častěji objevovat uvolněné úlomky

NĚKOLIK RAD K REALIZACI:

Podloží, podkladní (nosné) vrstvy

Pro dokonalý výsledný efekt dlážděné plochy je nutno věnovat velkou pozornost přípravě podloží a správné skladbě podkladních vrstev včetně jejich hutnění.

Podloží musí být pevné, prosté ornice (popř. sypké nebo podmáčené půdy), srovnané a řádně zhutněné. Nezapomeňte na důkladné odvodnění, vyžadují-li to podmínky na staveništi.

Podkladní (nosná) vrstva má za úkol přenášet a rozdělovat tlaky a zatížení z dlažby, dále zaručuje odvod dešťových vod. Vlastní skladba podkladní vrstvy závisí na způsobu využití dlážděné plochy a jejím budoucím zatížení a měla by být součástí každé kvalitní projektové dokumentace. Základním pravidlem je založení podkladní vrstvy po vrstvách, které jsou maximálně rovné a důkladně hutněné (max. po 15 cm). Pamatujte, že důkladným provedením podkladní vrstvy zabráníte pozdějšímu sesuvu či propadání dlažby.

Obecně můžete vycházet z této struktury podkladní vrstvy:

  • Cihelná dlažba Vande Moortel
  • Kamenná drť frakce 4-8, výška 30-50 mm
  • Kamenná drť frakce 16-32, výška 100 mm
  • Kamenná drť frakce 32-64 (128), výška 150-350 mm
  • Rostlý terén

Okraje a obrubníky

Jako každá dlážděná plocha, i ta z cihelné dlažby musí být ohraničena, čímž je vyloučeno posunutí nebo uvolnění dlažby při jejím používání. Okrajové dlaždice (nebo obrubníky) musí být pevně uloženy (např. do suchého betonu), aby dostatečně fixovaly dlážděnou plochu. Pro zajištění odvodnění plochy musí být obruba osazena vždy o něco níže nebo ve stejné úrovni jako dlážděná plocha.

Odvodnění

Na správné odvodnění dlážděné plochy myslete již při počátečním zaměření celé stavby a zakládání jednotlivých podkladních vrstev. K dosažení správného odvodnění je nutno dodržet spád dlážděné plochy cca 2%. Pokud je to nutné, můžete do plochy „zakomponovat“ odvodňovací dlažby. V místech, kde hladina spodní vody vystupuje výše než 50 cm pod povrch je nutno provést odvodnění pomocí odvodňovacích kanálků.

Pokládka

Dlažba se klade ručně do zhutněného lože (kamenná drť frakce 4-8mm), jehož výška (po zhutnění) je cca 4-8 cm. Při kladení dbejte na dodržení stejné šíře spár mezi dlaždicemi (při kladení beze spár by mohlo dojít k poškození okrajů dlažby) a zachování roviny celé plochy. Nerovnosti vydlážděné plochy činí nejvýše 7mm – měřeno 3m latí – při dešti se nesmí tvořit žádné louže. Výškový rozdíl mezi dvěmi vedle sebe ležícími dlaždicemi je nejvýše 2 mm.

Mezikusy musí být řezány. Řezání musí probíhat co možná nejprecizněji, aby nebyla narušena pevnost okrajového zpracování, jakož i estetický efekt hotové dlažby.

Pro silně namáhanou dlažbu použijte při kladení některou z vhodných vazeb (např. oblouková, rybí kost atd.). Tyto vazby zajišťují dobré rozložení zatížení dlažby po celé ploše.

Hutnění a spárování

Položenou dlažbu zasypte vrstvou křemičitého písku (zrnitost 0-2 mm) a vmeťte do spár. Poté proveďte hutnění vibrační deskou s pryžovou rohoží (aby nedošlo k poškození povrchu dlažby). Po hutnění doplňte spáry opět pískem až do úplného uzavření spár (můžete si pomoci i proudem vody) a opět zhutněte. Tento postup opakujte až do úplného zaplnění spár. Tím zabráníte pozdějšímu posunu nebo uvolnění jednotlivých dlaždic. Teprve potom může být dlažba zprovozněna.

Údržba

Pokud jste si dali práci s vhodným výběrem typu a barvy dlažby a následně s jejím položením, bude tato vyžadovat jen minimální údržbu. Díky mimořádné tvrdosti dlažby VM ji můžete bez problémů čistit tlakovou vodou, aniž by byla poškozena barevná struktura, v případě nutnosti lze také použít speciální ekologické čisticí prostředky. Lze použít i čistící stroj. Po každém takovém čištění nezapomeňte zkontrolovat spárování, popř. je dobré spáry doplnit.

TOPlist